1.Chủ Đề: Hướng Dẫn Sử Dụng Giày Bảo Hộ Lao Động ¶ 

Name 1
Block Image
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGName 3Name 4Name 5Name 6
Chủ Đề: Hướng Dẫn Sử Dụng Giày Bảo Hộ Lao ĐộngTổ
Melee, Sawing, Grading, Serialised, NV.Vệ sinh, Cơ khí, Nhân viên kho
Loai An toan suc khoe Ve sinh KhacNgày 20 Oct,2017Ngày1Ngày2Ngày3Ngày4
Ngày5Ngày6Ngày7Ngày8Ngày9

2. LOẠI GIÀY/ KHU VỰC SỬ DỤNG ¶ 

Block Image
Block Image
Block Image
Áp dụng cho
Melee
Serialised
Sawing
Grading
NV P. kỹ thuật
Nhân viên kho
Áp dụng cho
Nhân viên kỹ thuật
Áp dụng cho
Sản xuất
Sawing
NV vệ sinh
Nhân viên ngoại lệ
-       Nhân viên trong giai đoạn học việc, thử việc
-       Ban giám đốc và nhân viên văn phòng

3. CÁCH SỬ DỤNG GIÀY BẢO HỘ ¶ 

Block Image
1. Công nhân viên chỉ sử dụng giày mà công ty cấp phát
2. Giày bảo hộ phải được mang đúng cách mọi lúc trong phạm vi công ty. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới, các khu vực làm việc, hành lang, nhà ăn và khu vực bên ngoài. Duy chỉ có khu vực nhà xe thì không bắt buộc phải mang giày bảo hộ, tuy nhiên nhân viên phải mang giày bảo hộ trước khi rời vị trí này tới các khu vực khác trong phạm vi công ty.
3. Sau giờ làm việc nhân viên có thể để giày bảo hộ tại tủ đồ hoặc mang về nhà. Tuy nhiên, toàn bộ nhân viên cần giữ giày sạch sẽ nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ trong phạm vi công ty.
4. Việc giữ gìn giày tránh bị hư hại và mất mát là trách nhiệm của nhân viên.

KHÔNG NÊN ¶ 

Block Image

NÊN ¶ 

Block Image

0 Comments

Add Comment